Datum

nov 22 2021

Locatie

Online

Tijd

SBU 2,5
15:00 - 17:30

Organisator

Corjanne van den Hoonaard

Basiscursus startende praktijkbegeleider 1e semester 22 november (3de bijeenkomst)

Komend schooljaar worden opnieuw veel studenten van Pabo Inholland in de praktijk opgeleid. De praktijkbegeleiders (mentoren) hebben hierbij een essentiële rol. Zij zijn de eerste contactpersoon voor de student en zij zijn diegene die de student begeleidt en opleidt bij hun ontwikkeling in de praktijk. De praktijkbegeleider vervult een belangrijke rol om het praktijkleren voor de student een succesvolle ervaring te laten zijn.

De cursus is de start van een duurzaam professionaliseringstraject als praktijkbegeleider. Dit traject zal volgens de principes van Samen Opleiden worden gerealiseerd. Dat betekent dat werkveld en Pabo dit professionaliseringstraject gezamenlijk vormgeven. Het is immers een gezamenlijk belang dat wij kwalitatief goede leerkrachten opleiden.

Meer informatie is te vinden via deze link

Dit betreft een traject van 4 bijeenkomsten die te volgen zijn wanneer je een student hebt die je in de praktijk begeleidt.
De bijeenkomsten staan gepland op:

Maandag 4 oktober 2021, hier inschrijven (fysiek)
Maandag 1 november 2021 (online)
Maandag 22 november 2021 (online)
Maandag 10 januari 2022 (online)

We rekenen op je komst. Mocht het je onverhoopt toch niet lukken om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, meld je dan af door een e-mail te sturen naar secretariaat@edumarevpr.nl