Datum

apr 13 2021

Locatie

Online

Tijd

20:00 - 22:00

MR verdiepingstraining (voor ouders en personeelsleden)

De cursus wordt online gegeven door Mevr. J. van Snek van VOSABB

Deze bijeenkomst heeft geen vast programma en is afhankelijk van de wensen van de deelnemers. Te denken valt nog wat verder inzoomen op advies- en instemmingsrechten, het recht van initiatief of informatie, hoe invulling te geven aan reglementen en statuten, meer casuïstiek, praktische tips over voorbereiding, vergaderen, communicatie met achterban, zichtbaarheid van de medezeggenschapsraad, etc.

Schrijf je in via het online aanmeldformulier hieronder.