Datum

apr 22 2021

Locatie

Online

Tijd

15:30 - 18:30

Training onderwijs voor nieuwkomers (online)

Je volgt vijf bijeenkomsten van drie uur. Tijdens de bijeenkomsten leer je via:

 • achterliggende theorieën;
 • filmpjes over interventies;
 • weblectures van specialisten;
 • ervaringen van jezelf en de andere deelnemers;
 • uitkomsten van recent onderzoek;
 • artikelen uit vakbladen;
 • voorbeelden van interventies en materialen die ingezet kunnen worden tijdens de lessen aan nieuwkomers.

Ook maken we gebruik van dialogen, casussen, vragenlijsten en reflectie-instrumenten. Je krijgt toegang tot een elektronische leeromgeving met alle informatie en materialen. Ook hebben we een Facebookpagina waarop nieuwe ontwikkelingen, aanbod en materialen worden gedeeld.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten:

 • Taalbeleid
  De visie op taal staat centraal. Aan de orde komen: de visie op meertaligheid, de balans tussen gestructureerd taalaanbod (NT2) en een breed taalaanbod, betekenis daarvan voor de schoolpraktijk, een brede intake en hoe om te gaan met alfabetisering van half geschoolde en niet geschoolde leerlingen. Tevens komt de noodzaak van taalbeleid ter sprake.
 • Taalonderwijs
  We behandelen de volgende vragen: hoe kun je de visie op meertaligheid concreet maken? Hoe geef je taalsteun? Wat betekenen de begrippen DAT en CAT bij taal en rekenen? Hoe scaffold je taal? Wat is belangrijk bij begripsontwikkeling/woordenschat? Welke coöperatieve strategieën zijn handig voor de broodnodige herhaling? Hoe ondersteun je het schrijven?
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  Sociaal-Emotioneel Leren is van belang voor alle leerlingen, maar hoe houd je rekening met een diversiteit aan etnische- en taalkundige achtergronden? In deze lesbijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • de betekenis van sociaal-emotioneel leren (SEL);
  • de leerdoelen en een leerplan dat past bij de eigen school;
  • de rol van de leraar en de leermiddelen die ingezet kunnen worden bij de lessen SEL aan leerlingen (en ouders) met een vluchtelingen- en/of migratieachtergrond.
 • Trauma en veerkracht
  Welke invloed hebben traumatische ervaringen op de ontwikkeling van leerlingen? Wat kan de leraar en wat kan de school doen om de veerkracht te vergroten? Hoe kunnen de leraar en de school ondersteuning bieden aan leerlingen die kampen met de gevolgen van traumatische ervaringen? Deze vragen komen tijdens deze lesbijeenkomst aan de orde. Daarnaast bespreken we ook wanneer de school hulp moet inroepen van externen. Hoe kunnen zij samenwerken om de ondersteuning van leerlingen met trauma af te stemmen en te versterken.
 • Culturele sensitiviteit en ouderbetrokkenheid
  In deze bijeenkomst bespreken we de visie op en de ervaringen met het werken in een superdiverse leeromgeving. Je leert hoe leraren en schoolleiders kunnen werken aan een verbindende schoolcultuur en het cultuursensitief omgaan met verschillen. Ten slotte richten we ons op de vraag hoe ouders van leerlingen met een migratie- en/of vluchtelingachtergrond bereikt en betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van hun kinderen op school.

Meer informatie over deze training kun je vinden via de volgende link https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/begeleiden-van-nieuwkomers-op-school

De training is niet bedoeld voor onderwijsassistenten omdat het een post hbo training is.
Het is de bedoeling dat de mensen die de training volgen zorgen voor kennisoverdracht binnen het ROK.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Karine Verwoest, k.verwoest@edumarevpr.nl

Schrijf je in via het online aanmeldformulier hieronder.