Datum

sep 15 2021

Locatie

MFC De Meander, Vlinderslag 3 Oostvoorne

Tijd

15:00 - 16:30

Organisator

Jeffrey Emor en Ronald Kohn

Vakgroep bewegingsonderwijs 15 september 2021

Bijeenkomst Vakgroep Bewegingsonderwijs Op Voorne

Wie:
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs of vakbekwame groepsleerkracht (
vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo of ALO).

Wat:
Op initiatief van Stichting PUSH heeft op 20 maart 2019 een eerste oriënterende bijeenkomst met geïnteresseerde vakdocenten bewegingsonderwijs uit de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis plaatsgevonden.

Er is met elkaar gebrainstormd over onder andere welke richting men met de vakgroep op wil. Enerzijds om tot een toekomstige en gezamenlijk visie en methode van bewegingsonderwijs op Voorne te komen en anderzijds met elkaar kennis te delen, ervaringen uit te wisselen (intervisie) en te inspireren. Elke bijeenkomst bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.
Deze bijeenkomst is gericht op teambuilding tussen de professionals onderling, elkaar inspireren over leuke gym activiteiten en de deelnemers informeren over het programma 2021-2022.

Wanneer:
Woensdag 15 september 15.00-16.30 uur (inloop 14.45 uur).

Waar:
MFC De Meander
Vlinderslag 3
3233 GX Oostvoorne

Inschrijven kan via onderstaand formulier

Aanvullende vragen kunnen gemaild worden naar academie@edumarevpr.nl